Det flexibla verktyget för er kundtjänst!

En plattform för all kundkommunikation. Klicka på ikonerna för att läsa mer om våra olika kanaler.

VÄLKOMMEN TILL CENTION

Cention Contact Center tillhandahåller rent omni-kanal stöd, direkt utan problem. Du kan när som helst samtala med dina kunder via vilken kanal som helst, och koppla alla dina kunders kontaktmetoder till ett kontaktkort. Historiklistan visar alla samtal som du har haft med kunden, oavsett vilken kanal du kan, och du kan ändra kommunikationskanalen med ett knapptryck.

REFERENSER

Förlagssystem

Stadium

NÅGRA AV VÅRA KUNDER...

NYA KRAV INFÖRS...

Dataskyddsförordningen kommer att påverka de flesta branscher, företag och organisationer som hanterar personuppgifter.

EU:s nya Dataskyddsförordning (GDPR, The General Data Protection Regulation) gäller i hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras.

Förordningen kommer att gälla i alla EU:s medlemsländer och ersätter nationella regler, som till exempel personuppgiftslagen i Sverige. Nya dataskyddsförordningen kommer att gälla för alla organisationer och branscher som sparar eller på något sätt hanterar personlig och känslig information om sina anställda eller sina kunder.

Detta gäller även nya krav på alla system och informationen som lagras i dem.

Om ett företag brister i sin behandling av personuppgifter kan de tvingas betala en så kallad administrativ sanktionsavgift.

Cention hjälper er att sätta upp den struktur som behövs för att följa lagen på rätt sätt.

Vill du veta mer?

Kontakta oss så berättar gärna mer!

Kontakta oss

KONTAKTA OSS

Vi kommer snart att kontakta dig

CENTION AB